top of page
insta4 (160 of 247).JPG

Privacyverklaring

Privacyverklaring Nando Foto

Nando Foto, gevestigd aan Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.nandofoto.nl
info@nandofoto.nl
0650940480

 

Nando De Haan is de Functionaris Gegevensbescherming van Nando Foto Hij/zij is te bereiken via info@nandofoto.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nando Foto verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Persoonsfunctie

- Bedrijfsgegevens zoals het kvk-nummer, BTW-nummer en rekeningnummer

- Informatie die jij vrijwillig met Nando Foto deelt, zoals reviews via Google die openbaar te zien zijn.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nandofoto.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nando Foto verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het opstellen van offertes en facturen en het afhandelen van jouw betaling. 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken om afspraken zelf in te plannen.
- Om diensten bij je af te leveren.

- Om digitale bestanden zoals gemaakte foto's of video's te kunnen versturen via e-mail.

- Het verwerken van facturen in de boekhouding

Nando Foto gebruikt jouw informatie niet om reclame te sturen.

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nando Foto bewaart de gegevens zo lang als het nodig is om de doeleinden die beschreven staan in deze privacyverklaring te realiseren, zonder maximum tijd, maar alleen voor de doeleinden die vooraf zijn doorgenomen met jou.  Voor eenmalige opdrachten is de gemiddelde bewaartijd doorgaans 12 maanden.                                                                                                                                                                              


Delen van persoonsgegevens met websites en diensten van derden

Nando Foto verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Nando Foto deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Derde partijen kunnen zijn:

- De website provider van Nando Foto (www.wix.com)

- Plugins die genoemde website provider gebruikt om de website functioneel te maken

- www.onlineafspraken.nl, indien jij gebruikt maakt van een account om zelf afspraken in te plannen in de agenda van Nando Foto.

- Externe plugins die worden gebruikt op de website van Wix

- Online boekhoudprogramma (www.e-boekhouden.nl) die jouw gegevens verwerkt om offertes en facturen op te stellen.
 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nando Foto gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nandofoto.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Nando Foto zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Nando Foto wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nando Foto neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nandofoto.nl

Nando Foto maakt gebruik van een website die gemaakt is met Wix (www.wix.com). Wix is een online websitebouwer die meerdere beveiligingen inzet om elke website die met Wix gemaakt is te beveiligen. De beveiligingen die Wix inzet om jouw verbindingen en gegevens veilig te houden zijn hier terug te vinden: https://nl.wix.com/website-security


Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op: 11-03-2021

bottom of page